2
9
49
0
Ngày
Giờ
Phút
Giây
2
9
49
0
Ngày
Giờ
Phút
Giây
ĐĂNG KÝ NGAY
//$('select').find('[value=""]').remove(); //$('[name="select1"]').find('[value=""]').remove(); //$('[name="select1"]').val("TT365 - 365 NGÀY - 36GBDATA/NĂM"); //$('[name="select2"]').val("TH365 - 365 NGÀY - 900.000vnd");